Kinh doanh
0903.762.768

Chăm sóc khách hàng
08.3995.8119

Lợi ích mang lại

Tối đa hóa doanh thu

Tối đa hóa doanh thu bằng cách tận dụng tối đa các vị trí quảng cáo còn lại của website. Chúng tôi bán không gian quảng cáo trên website của bạn dựa theo CPM (Chi phí tính theo số lần quảng cáo xuất hiện) và CPC (Chi phí theo số lần Click).

Tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo của website

Chúng tôi giám sát tất cả các chiến dịch quảng cáo và tối ưu hóa hiệu suất để đạt được các kết quả tốt nhất có thể. Đối với các Publisher, dịch vụ này tùy thuộc vào tỷ lệ CPM, CPC tối ưu và việc tối đa hóa khả năng sinh lợi từ những quảng cáo trên website của bạn.

Tùy chọn các dịch vụ quảng cáo

Khi chúng tôi không có chiến dịch quảng cáo nào trên website của bạn, bạn có thể sử dụng hệ thống của chúng tôi để phục vụ cho bất kỳ quảng cáo hoặc quảng cáo của bên thứ ba.

Cách thức quảng cáo sáng tạo

Cách thức quảng cáo độc đáo và sáng tạo của CreatMark khiến người sử dụng website chú ý hơn và click nhiều hơn vào quảng cáo trên website của bạn.

Thanh toán nhanh chóng, chính xác

Hệ thống thanh toán chính xác, minh bạch và cập nhật giúp bạn nhanh chóng nhận được tiền quảng cáo của mình.