Kinh doanh
0903.762.768

Chăm sóc khách hàng
08.3995.8119

Định dạng quảng cáo

Kích thước tiêu chuẩn được hỗ trợ trong hệ thống quảng cáo của CreatMark.

 • Richmedia (Quảng cáo đặc biệt)    

 • Floating popup (260x230)Demo
   
 • Middle Expanding (703x90 to 703x180 with multi-tabs)Demo
   
 • Engagementbar (1024x24 to 366x280) Demo
   
 • iTVC (370x246 with video 15s / 30s)Demo
   
 • Expandables(260x230)Demo
 •  
 • iTVC & Skin Demo
 •  

  Expanding banner  & TVC Demo
  • Pre - Roll (Quảng cáo trước nội dung Video)    

    • Pre - Roll classicDemo

    

   Pre - Roll banner Demo

  •  

   • Pre - Roll overlayDemo
 • CPC Focus (Quảng cáo sản phẩm dịch vụ)

  CPCDemo Focus (300x730)

   

  CPCDemo Focus (684x325)

   

  CPCDemo Focus (300x630)

   

  CPCDemo Focus (684x200)

   

  CPCDemo Focus (193x720)

   

  CPCDemo Focus (300x450)

 • Banner focus  (Quảng cáo theo dạng Banner)   

  • Medium Rectangle (300x250)Demo
    
  • Wide Skyscraper (160x600)Demo
    
  • Skyscraper (120x600)Demo
    
  • Leaderboard (728x90)Demo
    
  • Large Rectangle (366x280)Demo
    

Square Popup (250x250)Demo

 

 •  
 • Half - page (300p x 600p)Demo
   
 • Rectangle customer 1 (250 x 400px)Demo
   
 • Rectangle customer 2 (300 x 500px)Demo
 • Banner Wap (Quảng cáo trên Mobile)

Top Banner (300p x 50px)Demo

 

Bottom Banner (300p x 50px)Demo