Kinh doanh
0903.762.768

Chăm sóc khách hàng
08.3995.8119

Balloon standard with TVC
Iphone 4s
Flash (260x230 with video 15s), Mp4, FLV < 2MB
Romano - Làm chủ cuộc chơi
Flash (260x230 with video 30s) Mp4, FLV < 4MB
Gatsby
Flash (260x230 with video 30s) Mp4, FLV < 4MB
Kotex
Flash (260x230 with video 30s) Mp4, FLV < 4MB
McDonald's
Flash (260x230 with video 30s) Mp4, FLV < 4MB
Titus
Flash (260x230 with video 30s) Mp4, FLV < 4MB