Kinh doanh
0903.762.768

Chăm sóc khách hàng
08.3995.8119

iTVC & Skin
Skin of iPad
Flash (500 x 300px) with video 15s, Mp4, FLV < 2MB