Tối ưu hóa mục tiêu

CreatMark sẽ đưa quảng cáo của bạn đến những người dùng thích hợp nhất. Ngoài ra , CreatMark còn có các phương pháp khác nhau nhằm đảm bảo quảng cáo của bạn được truyền tải đúng đối tượng và đúng thời điểm mà không gây phiền toái cho người xem.